Posts Tagged ‘stress og travlhed’

I en undersøgelse om arbejdsrelateret stress og depression kunne jeg forstå, at respondenterne umiddelbart ikke skelnede mellem stress og depression, men brugte betegnelserne under en kam i deres besvarelser. Grænsen mellem stress og depression er hårfin. Alligevel satte jeg mig for at sætte stress kontra depression, for at kunne være bevidst om symptomerne.

hvad er stress – hvad er depression

Man skal kunne reagere på en løve.

Man skal kunne reagere på en løve.

Stress er en fysisk reaktion, et energi boost i kroppen, der skal få os op på mærkerne, når noget nyt, noget fremmed eller usædvanligt opstår. Længerevarende stress kræver ro, regelmæssighed og masser af hvile. Gerne rolige og nærværende aktiviteter. Terapi kan også være nyttig, hvor man primært arbejder med sine vaner og værdier. Depression er en sindslidelse, der let genkendes fra stress ved de tanker, man har: Selvbebrejdelser, skam og skyld, bekymring, lavt selvtillid og selvværd og selvmordstanker. Depression kræver kognitiv behandling, hvor man kan arbejde med sine tankeprocesser samt evt. medicin. Og nærende og styrkende aktiviteter.

Læs her om psykolog Jill Byrnits observationer hos aber:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/jill-byrnit-derfor-far-vi-stress

hvordan hænger stress og depression sammen?

Forskning med forsøg på rotter (se artikel nedenfor) har påvist, at der er en sammenhæng mellem længerevarende stress og depression. Ved længerevarende stress skrumper hippocampus særligt i det område, der rummer korttidshukommelsen samtidig sænkes immunforsvaret – og derfor kan stress fremprovokere en depression.

Artikel med forsøg på rotter:

http://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-kan-stress-fore-til-depression

hvem får hvad?

Stress kan ramme alle. Depression kan i princippet også overgå alle, men der er nogle af os, der er mere disponeret for depressioner end andre. Årsager til stress er simple at identificere mens årsager til depressioner er mere komplekst. Genetik, forstyrrelser i hjernens tidlige udvikling, personlighedstræk og et følsomt serontonin-system og stress er faktorer, der spiller en rolle ift. stresstærskel og risiko for depressioner og udvikling af stressrelaterede depressioner.

Test dig selv:

http://www.patientvejledningen.dk/vejledning/psykiskelidelser/depression/

http://www.dr.dk/sundhed/Sygdom/Depressionogangst/