Posts Tagged ‘psykisk sårbar og arbejde’

I interessen for at sætte mig ind i debatten om diagnosekulturen (iflg. Svend Brinkmann og Anders Petersen) og det Etiske Råds tematisering af emnet, gør jeg mig nogle tanker om min egen diagnose og mørket indeni mig.

hvad er en diagnose?

darkness-light

Det kan ikke ses, et sted indeni er det præcist sådan. Hver dag.

Alle ved hvad en diagnose er, alligevel gjorde det et indtryk på mig at læse definitionen på det (Baggrundstekst: “Diagnosen som begreb og praksis”, Det Etiske Råd Januar 25, 2016)Diagnosesystemerne skal med andre ord understøtte ønsket om at skelne den syge fra den, der ikke er syg. Men jeg er da ikke syg! Er jeg? Nu har jeg været velfungerende de sidste 3 år. Nu hvor jeg skriver det, lyder det også lidt mærkeligt at omtale sig selv som velfungerende. Det jeg mener, er, at jeg udefra er lige så normal og rask, som du og andre (!).

mørke tanker

Naturligvis dukker mørket op hver gang, jeg har været syg med forkølelse eller influenza. Og der er også en grund til at mit liv, og vores samliv og familieliv er indrettet, som den er. Så jeg er da helt som alle andre…eller? Jeg burde da ikke have diagnosen mere?! Eller…jeg tør ikke spørge min mand (af frygt for at han bekymrer sig unødigt) om det er helt normalt eller om det er det, der adskiller en som mig med 3 depressioner bag mig fra jer andre? At jeg i baghovedet har en lyst til bare at græde eller lægge mig ned og give op!

er mørket forskellen?

Jeg genkender godt, at depressive udtryk er blevet en del af sproget i dag. At når vi har en trist dag, så “er vi lidt depressive i dag” og at nedtrykthed forveksles med depressive tanker. Det er det, der forvirrer mig nu, for hvad er forskellen på mit mørke og andre raske og normale mennesker, der ikke har en diagnose eller 3 depressioner bag sig? Min hverdag er god uden at være alt for skemabelagt. Jeg har en superdejlig mand, et godt sexliv, børn der trives og som jeg synes jeg har et åbent og ærligt forhold til. Jeg har arbejde, som jeg er helt almindelig glad for og en økonomi, som kører rundt. Jeg har alt. Alligevel er jeg på nippet til at lægge mig og ikke rejse mig igen, uden nogen særlig grund. Har alle det mørke i sig eller er det, det, der adskiller mig fra andre?

Advertisements

Vil nogen give mig et arbejde, når nu jeg har haft depressioner, er gået ned med stress og er psykisk sårbar? Jeg oplever både en almindelig tilgang til depressioner samtidig med at arbejdsgivere gør meget ud af at fortælle mig, at det er et hektisk arbejdsmiljø og om jeg tænker, jeg vil kunne klare det i de 4 uger, jeg er i virksomhedspraktik. Kan man overhovedet være depressiv, være i risikogruppen for depressioner og arbejde?

depression og arbejdsliv

Jeg har googlet mig frem til en rapport fra 2005-2007 udarbejdet af Psykiatrisk Privatklinik i samarbejde med Depressionsforeningen finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor der desværre står, at har man først mistet sit arbejde ifm. en depression, er det svært at komme i arbejde igen. Det skyldes stigmatisering, diskriminering og fordomme mod depressionsramte arbejdsløse. Men hvad er det et aktivt arbejdsliv kan gøre ift. depression eller en, der har været depressionsramt? Se rapporten her:

http://vidennetvaerket.dk/projekter/psykiske-sygdomme-1/depression-og-arbejdsliv/rapport-fra-projektet-depression-og-arbejdsliv-rapport-final-081007-doc-adobe-format-pdf.pdf

uden arbejde bliver man mere syg

Jeg har selv mærket på min krop og mit sind, hvordan jeg, når jeg er i arbejde, er mere psykisk sund. Arbejde forbindes jo ofte med identitet og livsindhold, men det er også en form for afledning. Har du prøvet at være arbejdsløs, kan du genkende følelsen af mindre selvværd og manglende selvtillid, som ugerne går, følelsen af ubrugelighed vokser og afslagene tikker ind. Jeg er kun enig i, at et arbejde kan være med til at forebygge nye depressioner fordi ens selvværd øges, man er uafhængig og fungerer og indgår aktivt i samfundet/sociale relationer.

et arbejde efter en depression

Rapporten er fra perioden 2005 til 2007, så hvordan mon det er i dag? Iflg. WHO lider 350 mio mennesker verden over af depression. Jeg fornemmer, at der er gode muligheder for medarbejdere, der rammes af depression, at beholde deres arbejde og at der er en villighed og råd og hjælp at hente for arbejdspladser, der vil arbejde for at beholde deres sygdomsramte medarbejder. Se her: http://www.psykisksaarbar.dk/ps/themepage217.aspx – link til et råd omkring arbejde og depression, som tager sit udgangspunkt på i et ærligt og åbent samarbejde mellem den syge, behandlere og arbejdsgiver. En løsning, der er hel i tråd med ovennævnte rapport. Et råd som også kan findes på Psykiatrifondens hjemmeside: http://www.psykiatrifonden.dk/forside/nyheder/seneste-nyheder-2/pa-arbejde-med-depression-angst-eller-stress

Åh nej, man kan jo få dagpenge i 2 år!

Åh nej, man kan jo få dagpenge i 2 år!

Men når det handler arbejdsløse, der har mistet arbejde grundet stress og depression, som har været igennem en arbejdsprøvning og er siden raskmeldt, er min oplevelse, at der er et slip og at der stadig hersker diskriminering, stigmatisering og fordomme. Man står temmelig alene og med ikke særlig gode referencer: For mit vedkommende – 2 års sygemelding og en tidligere arbejdsplads, der fyrede en under sygdom. Og artikler omkring det på nettet er ligeledes begrænset til at omhandle medarbejdere, der rammes af depression og som via et 3-enigt samarbejde kan fastholdes på arbejdspladsen eller arbejdsløse, der udvikler depression, grundet arbejdsløsheden.

Jeg mangler et råd for, hvordan jeg skal præsentere mig selv, forholde mig i en samtale til min fortid og karriereforløb samt hvordan jeg kan få et arbejde med det som grundlag.