Forskere fra Århus Universitet har påvist, hvordan mindfulness virker og påvist, at det har stor effekt på opmærksomhed og på impulskontrol (følelsesmæssig kontrol). Netop øget opmærksomhed og bedre impulskontrol, er effektive værktøj til behandling og forebyggelse af depression.

forskningsresultater af mindfulness

Forskning om mindfulness: Det giver øget opmærksomhed og bedre følelsesmæssig kontrol

Forskning om mindfulness: Det giver øget opmærksomhed og bedre følelsesmæssig kontrol

Forskning har vist, at korrekt brug af mindfulness giver det øget opmærksomhed og kan være med til at ændre vores følelsesmæssige kontrol (impulskontrol). Selvom jeg selv har erfaret netop disse effekter af mindfulness, er det rart at der nu foreligger forskningsresultater, der kan understøtte det, jeg selv kan mærke. Jeg hørte om forskningsresultaterne på P1 Videnskabens Verden. Forskningen er gennemført på Århus Universitet af Andreas Roepstorrf professor og Micha Allen Phd på Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN). Det, der er problemet med mindfulness, er, at det har forskellige effekt fra person til person. Samtidig med hvor meget eller hvor lidt man træner også har en indvirkning på resultatet. Men de 2 herrer er kommet om de problemstillinger og har nu sikre forskningsresultater på effekten af mindfulness.

forskning på opmærksomhed, kognition og følelser

Hvor lang tid tager det at reagere og tage en beslutning under en følelsesmæssig pres. Forskningen skulle påvise, at de forsøgspersoner, som har dyrket mindfulness har bedre følelsesmæssig kontrol og derfor hurtigere kan træffe en beslutning trods et mentalt følelsesmæssigt pres. Overordnet fandt de frem til 3 resultater:

  1. Mindfulness giver mere opmærksom og følelsesmæssig robusthed
  2. Effekterne afhænger af hvor længe og hvor intensivt, man har dyrket mindfulness
  3. At den enkeltes baggrund og historie har indflydelse på, hvordan du reagerer på et mindfulness forløb

mindfulness kræver øvelse og tid

Forskningen tyder på, at ved behandling af svær depression har det gode effekter. Men meditationerne og øvelserne giver en hurtig effekt på øget opmærksomhed, men først senere giver det også en bedre følelsesmæssig kontrol. Dvs. at der skal et langvarig forløb til for at opnå de ønskede resultater og virkninger på en depression. Så er der også det faktum, at der findes forskellige typer af mindfulness meditationer. Her mangler forskningen stadig at påvise hvilke meditationer, der virker bedst ift. de resultater man vil opnå i fx behandling og forebyggelse af depressioner. Det vigtige budskab fra forskerne er dog, at for at opnå de positive effekter af mindfulness, er man nødt til at give det tid og være indstillet på, at din opvækst, fortid og historie har indflydelse på hvordan og hvornår, du kan nyde godt af de positive effekter af mindfulness. Hør indlægget fra P1 Videnskabens Verden – det er indlæg nr. 2 og dvs. at du skal 16:53 frem i udsendelsen for at høre det.

http://www.dr.dk/radio/player/?rid/1393188

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s