Psykiske lidelser statistik og tabu

Posted: November 10, 2011 in being depressed
Tags: , ,

Pyh jeg har lige kigget på forskellige statistikker over psykiske lidelser. Med psykiske lidelser regner man alt med fra depressioner og angst til alkoholrelaterede sygdomme, Alzheimer skizofreni, manio-depressive og dem, der lider af panikanfald. Statistikkerne over antal danskere, der har en psykisk lidelse, er overvældende. Det, jeg ikke forstår, er, hvorfor det er et tabu at lide af depressioner eller være i risiko for at blive deprimeret?!

20% har en psykisk lidelse

Depressive er også en mangfoldig gruppe.

På Europæisk plan viser tal fra 2011, at ca. 38% af alle europæere hvert år bliver ramt af en klinisk psykisk lidelse hvoraf 6,9% er depressive tilstande. Iflg. Lægemiddelstyrelsen er 757.800 danskere på en eller anden form for medicin mod en psykisk lidelse (2010). Det svarer til ca. 20% af befolkningen, der dagligt er under medicinsk behandling. Den største gruppe er dem, der lider af depressioner. 467.000 danskere er på antidepressiv medicin, hvoraf ca. 1/4 er i Region Syddanmark. Til sammenligning er der på landsplan 118.000, der lider af skizofreni. Og oveni det kunne man i 2009 se, at blandt de ansøgere til førtidspension udgjorde dem med psykiske lidelse 51% af ansøgerne. Vildt.

tabu at have en psykisk lidelse

Langt de fleste, der søger førtidspension, har været i beskæftigelse inden for de seneste 5 år, før de ansøgte om førtidspension. Og det er en statistik jeg fandt under Arbejdsskadestyrelsen (2009). Selv er jeg jo i fuld gang med at søge fast arbejde efter knap 2 års kamp mod stress og depression. Og jeg er blevet rådet til ikke at nævne depressionen og nøjes med at oplyse, at stress lå til grund for sygemeldingen. Det er jo sådan set også sandt, men der er vel ingen skam i at have en psykisk lidelse og været igennem 1 depression? Under de første 2 depressioner passede jeg stadigvæk mit arbejde og gjorde det netop, fordi jeg netop var åben mht. den psykiske lidelse og havde en leder, der ikke havde berøringsangst overfor det. Og naturligvis også en arbejdsplads, der havde plads til det. Senere udviklede arbejdspladsen sig med nye ledere osv., så der ikke var plads til en egentlig sygemelding og de valgte at fyre mig, men det er jo en anden historie. Nu er hypotesen, at jeg vil blive valgt fra hos nye arbejdsgivere på grundlag af min psykiske lidelse. Hmmm….

alle er i risiko

I princippet er alle mennesker i risiko for at få en psykisk sygdom. Alle kan i princippet blive depressive. Nogle har bare så anlæg for at blive det mere end andre. For nogle er det ren genetik, for andre kan en krise eller en traumatiserende oplevelse udløse depressionen eller en anden form for psykisk lidelse. Jeg kan godt forstå, at en arbejdsgiver hellere vil vælge en sund og rask medarbejder end en, der er i større risiko for at blive syg. Og statistikken viser også, at når man en gang har været igennem en del svære depressioner, så er det “nemmere” at mønstret gentager sig og at man livet igennem vil komme til at lide under flere svære depressioner. Jeg tænker bare, at for nogen udenforstående kan det være svært at se nuancerne og se, at en depressiv ikke bare er en depressiv, men at vi er nogle stykker, der også har et drive, der gør, at vi kommer styrket ud på den anden side og arbejder målrettet for at holde den psykiske lidelse under kontrol. Derfor tænker jeg, at jeg har en opgave i at være med til at bryde tabuet omkring psykiske lidelse, især depressioner, som jeg kender mest til og være med til at give et mere nuanceret billede af det at være depressiv. Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s